Bæredygtighed

Bæredygtighed

For Butler’s Choice er social ansvarlighed og et miljørigtigt produkt forudsætningen for et kvalitetsprodukt. Og det har været grundfilosofien fra starten. Butler’s Choice er autoriseret til at forhandle bæredygtige skaldyrs- og fiskeprodukter fra MSC*- og ASC**-certificerede fiskerier.

MSC* står for Marine Stewardship Council.

ASC** står for Aquaculture Stewardship Council

 

 

rejer_520x520

FN's Global Compact og Verdensmål

Butler’s Choice har siden 2007 været tilsluttet FN’s Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Global Compact omfatter 10 principper for bæredygtighed inden for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Global Compact-rapport for 2019 (integreret del af Årsrapporten)

Global Compact-rapport for 2018 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2017 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2016 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2015 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2014 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2013 (integreret del af Årsrapporten)

Butler’s Choice bidrager også til FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Vi fokuserer på flg. mål:

Mål 5 Ligestilling mellem kønnene – vi arbejder ud fra grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder at man ikke må diskriminere på nogen måder, heller ikke i forhold til køn.

Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst – vi arbejder ud fra grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sikrer et stabilt arbejdsmiljø. Udover vores hovedkontor i Kerteminde, har vi eget kontor i Indien siden 2003. I perioden 2000-2017 havde vi også kontor i Vietnam. Vi bidrager til jobskabelse på egne kontorer og i de lokale fiskersamfund, hvorfra vi køber seafood.

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion – for Butler’s Choice er ansvarlighed forudsætningen for et kvalitetsprodukt. Vi arbejder både med at sikre den miljømæssige og sociale bæredygtighed inden for alle tre kategorier – seafood, is og brød.

Mål 14 Livet i havet – vi har en af branchens mest veldokumenterede ansvarlighedspolitikker for indkøb af fisk og skaldyr. Butler’s Choice er certificeret til at handle med fisk og skaldyr fra MSC- og ASC-certificerede fiskerier.

FN's Global Compact og Verdensmål

Choice Foundation

Butler’s Choice har i mange år arbejdet på at forbedre forholdene for arbejderne og deres familier i leverandørkæden ved at finansiere projekter inden for sundhed og uddannelse. Den danske fond Choice Foundation blev etableret i 2009 som en formalisering af Butler’s Choices CSR-aktiviteter i fattige provinser i Vietnam. Choice Foundation sikrer bedre levevilkår for arbejderne og deres familier i den globale forsyningskæde i overensstemmelse med FN’s menneskerettighedserklæring. Fonden har særligt fokus på adgangen til sundhedsydelser og uddannelse, som er vigtige første skridt ud af fattigdom.

Choice Foundation har etableret en række projekter, som adresserer sociale udfordringer i værdikæden, med særligt fokus på udsatte børn, i samarbejde med en række partnere, bl.a. nogle af Butler’s Choices kunder fra detailhandlen. Målet er at skabe forbedringer for de mennesker, der producerer de fødevarer, som vi forbruger. Læs mere om fondens aktiviteter på http://choicefoundation.dk.

choice_foundation_520x420