Bæredygtighed

Bæredygtighed

For Butler’s Choice er social ansvarlighed og et miljørigtigt produkt forudsætningen for et kvalitetsprodukt. Og det har været grundfilosofien fra starten. Butler’s Choice er derfor også certificeret i Vietnam, hvor vi får vores Black Tiger-rejer fra, i henhold til ISO 14001 og SA 8000. ISO 14001-certificeringen indebærer beskyttelse af miljøet, og SA 8000 indebærer sikring af arbejdstagerrettigheder, herunder forbud mod tvangs- og børnearbejde.

rejer_520x520

FN's Global Compact og Verdensmål

Butler’s Choice har siden 2007 været tilsluttet FN’s Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Global Compact omfatter 10 principper for bæredygtighed inden for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

I 2009 var Butler’s Choice én af 10 udvalgte virksomhedscases i et inspirationshæfte om, hvordan små og mellemstore virksomheder i praksis arbejder med Global Compact. Hæftet blev udgivet af Udenrigsministeriet og FN’s Udviklingsprogram.

Global Compact-rapport for 2016 (integreret del af Årsrapporten)

Global Compact-rapport for 2015 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2014 (integreret del af Årsrapporten)
Global Compact-rapport for 2013 (integreret del af Årsrapporten)

Butler’s Choice bidrager også til FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Vi fokuserer på flg. mål:

Mål 5 Ligestilling mellem kønnene – vi arbejder i henhold til SA 8000, der indebærer, at man ikke må diskriminere på nogen måder, heller ikke i forhold til køn. Vi arbejder specifikt for at sikre gode forhold og muligheder for de mange kvindelige arbejdere på rejefabrikkerne i Vietnam.

Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst – vi arbejder ud fra grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sikrer et stabilt arbejdsmiljø. Vi har haft egne kontorer i Vietnam og Indien siden hhv. 2000 og 2003. Og bidrager til jobskabelse på egne kontorer og i de lokale fiskersamfund, hvorfra vi køber seafood.

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion – for Butler’s Choice er ansvarlighed forudsætningen for et kvalitetsprodukt. Vi arbejder både med at sikre den miljømæssige og sociale bæredygtighed inden for alle tre kategorier – seafood, is og brød.

Mål 14 Livet i havet – vi har en af branchens mest veldokumenterede ansvarlighedspolitikker for indkøb af fisk og skaldyr. Butler’s Choice er certificeret til at handle med fisk og skaldyr fra MSC og ASC certificerede fiskerier.

FN's Global Compact og Verdensmål

Choice Foundation

Butler’s Choice har i mange år arbejdet på at forbedre forholdene for arbejderne og deres familier i leverandørkæden ved at finansiere projekter inden for sundhed og uddannelse. Den danske fond Choice Foundation blev etableret i 2011 som en formalisering af Butler’s Choices CSR-aktiviteter i fattige provinser i Vietnam. Choice Foundation sikrer bedre levevilkår for arbejderne og deres familier i den globale forsyningskæde i overensstemmelse med FN’s menneskerettighedserklæring. Fonden har særligt fokus på adgangen til sundhedsydelser og uddannelse, som er vigtige første skridt ud af fattigdom.

Choice Foundation har etableret en række projekter, som adresserer sociale udfordringer i værdikæden, med særligt fokus på udsatte børn, i samarbejde med en række partnere, bl.a. nogle af Butler’s Choices kunder fra detailhandlen. Målet er at skabe forbedringer for de mennesker, der producerer de fødevarer, som vi forbruger. Læs mere om fondens aktiviteter på http://choicefoundation.dk.

choice_foundation_520x420

Udvalgt af Dansk Industri til at udstille på Women Deliver i 2016

I maj 2016 samledes tusindvis af mennesker i Bella Center i København for at sætte fokus på kvinders sundhed og rettigheder verden over. Det skete ved den internationale konference Women Deliver 2016, som afholdtes for fjerde gang og i år altså på dansk jord. Dansk Industri står bag en stor fotoudstilling, der portrætterer otte danske virksomheders arbejde med at fremme kvinders rettigheder, uddannelse og sundhed rundt om i verden. Butler’s Choices arbejde på området og aktiviteterne i Choice Foundation er repræsenteret som én af de otte udvalgte udstillere. Fotoudstillingen havde premiere til Women Deliver og har siden været på rundtur i Danmark. Den har bl.a. været i Billund Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Musikhuset i Esbjerg, Fredericia Messecenter, Koncerthuset Alsion i Sønderborg og Industriens Hus i København. Den 1.-18. december er udstillingen på Anexet ved Lundsgård Gods på Fyn.

women_deliver_520x520